VI ARBETAR MED ``LÄRA GENOM LEK´´
Barnen är aktiva mottagare och de förstår abstraktioner genom att på egen hand undersöka saker.  Lära genom lek utvecklar  barns fantasi och stimulerar barns sociala förmåga. 

VI ANVÄNDER OCKSÅ "SENSORISK UNDERVISNING"
Där alla barns sinnen är i fokus. En gång per månad har barnen sensorisk Barnteater.

VI LEKER OCH UPPTÄCKER VÅR MILJÖ UTOMHUS 
Vi gör utflykter till olika platser i Anderslöv. Vi går till bibliotek och vi ordnar olika aktiviteter på vår härliga trädgård. Genom att vara ute förbättras barnen koncentration, mående och man minskar spridningen av sjukdomar.