Nyckelpigans Förskola

Nyckelpigans förskola

vi har två avdelningar och kommer alltid vara en liten förskola med 20 nyckelpigor.   


Nyckelpigan är en liten och mysig familjeförskola. Förskolan ligger i ett trevligt område med bra promenadvägar och fin natur. 

Nyckelpigans förskola har plats för 20 barn från 1 år till förskoleklass ålder.

5 pedagoger för 20 barn. Det betyder 4 barn per vuxen. 

Vi har två avdelningar: *Fjärilarna och *Humlorna. 

Vi arbetar med blandad åldersgrupper. 

Vi på Nyckelpigans förskola arbetar i små grupper (5-7 barn). Det hjälper barnen att kunna uttrycka sig bättre och gör att alla barn kan bli involverade i aktiviteterna på bästa sätt. 

Vi erbjuder föräldrar och barn en trygg förskola med hög kvalitet där vi ser till varje barns behov och där de får möjlighet att utvecklas och utmanas. En förskola där barn, personal och föräldrar trivs. Pedagogerna har ett stort engagemang och en medvetenhet om uppdraget. Vår vision är att alla barn, föräldrar samt personal ska känna sig sedda. 

 Vi hämtar inspiration från Montessoris och Ur och Skurs pedagogik.

Vi låter barnen utvecklas i sin egen takt genom att följa och vara lyhörda för deras olika behov av stimulans. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att våra barn ska få en egen lust till lärande och hjälpa dem med sin utveckling och sina kunskaper.

Vi på Nyckelpigans förskola vistas utomhus minst en gång per dag, oavsett väder. Gården på Nyckelpigan inbjuder till lek och lärande.  Att leka utomhus har många positiva effekter – både fysiskt och psykiskt. Att röra på sig ger inte bara bättre fysisk och psykisk hälsa utan stimulerar också kreativiteten, förbättrar koncentrationen och ger ökad samhörighet med naturen. Det bidrar också till mindre smittspridning mellan barnen.

Vår förskola eftersträvar att vara en giftfri förskola och vi ser kontinuerligt  över förskolemiljön för att uppnå detta.

På vår förskola arbetar människor från olika yrkeskategorier som kompletterar varandra. Förskolläraren, barnskötarna, rektor och biträdande rektor arbetar tillsammans i en positiv och utvecklande atmosfär. 

Vår förskola drivs i enlighet med skollagen, läroplanen Lpfö 18 och FN:s barnkonventionen.