Nyckelpigans Förskola

                                          Klagomålshantering

Bakgrund:

I vår verksamhet finns alltid möjlighet till förbättring. Ett systematiskt arbete med synpunkter och klagomål ger goda möjligheter att både uppmärksamma brister i verksamheten och kunna arbeta förebyggande. 

Syfte:

Syftet med rutiner för synpunkter och klagomålshantering är att kunna identifiera och förebygga brister inom förskolan, samt att identifiera nya och icke tillgodosedda behov hos familjerna.

Handläggning

*Om du som vårdnadshavare är missnöjd med hur utbildningen på förskolan bedrivs ska du i första hand vända dig till den person eller avdelning där klagomålet hör hemma. I förskolan handlar det i första hand om att framföra synpunkter till berörd personal. Om det inte löser problemen, eller om kontakten upplevs som för känsligt, är nästa instans att vända sig till rektor.

*Du kan ringa eller skriva e-post. Det underlättar om klagomålet är skriftligt.

*Vår ambition är att ge ett snabbt svar (inom 10 arbetsdagar). Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka.

*Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. 

*Om du inte känner dig nöjd med svaret och vill gå vidare med frågan kan du alltid kontakta Trelleborgs kommun.